• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola zdrowego środowiska pracy

Jakikolwiek ma własną definicje gdy zapytamy się jego co oznacza wyrażenie zdrowie, czasem są one bliskie prawdy ale bywa tak że w ogóle nie są zbliżone do niej. Definicja zdrowia pozostała już zapisana w 1948 roku w konstytucji światowej organizacji zdrowia, która wypracowała też zdrowy styl życia. W jakim miejscu pojęcie to pozostało wyjaśnione w sposób następujący, że zdrowie jest formułowane mianem rzetelnego stanu samopoczucia zarówno fizycznego jak i psychicznego oraz społecznego i nie znamionuje go wyłącznie brak choroby lub też zniedołężnienia. Niedawno niemniej jednak definicja zdrowia została wzbogacona o jedną adnotację, mianowicie chodzi tu o prowadzenie kreatywnego życia, na dwóch płaszczyznach takich jak społeczne oraz ekonomiczne. Patrząc z punktu medycyny gdzie używa się zamiennika na słowo zdrowie, jakie brzmi homeostaza, co oznacza zdolność organizmu do efektywnej obrony przed wirusami, i stresem w celu utrzymania i w przypadkach zachorowania przywrócenia wewnętrznej równowagi w organizmie. Jeżeli chodzi o medycynę nietypową słowo zdrowie formułowane jest jako całkowity stan trafnego samopoczucia.

1. Kliknij tutaj

2. Dowiedz się teraz

3. Sprawdź stronę

4. Dowiedz się teraz

5. Otwórz link

Comments are closed.